E-GAZETE

OTKAR-Otokar ne kadar temettü dağıtacak?

OTKAR-Otokar ne kadar temettü dağıtacak?

21 Şubat 2012 Salı 16:03

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.02.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 48.000.000,00
    Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :  
        Brüt (TL) : 2,000000
        Net (TL) : 1,700000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 21.03.2012

   EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2012 tarih 2012/4 sayılı toplantısında;

Tamamı cari yıl karından karşılanacak olan ortaklara ödenecek toplam 48.000.000 TL temettünün nakden ödenmesi;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 200 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,00000 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza % 170 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,70000 TL net nakit temettü ödenmesi;

Temettü dağıtım tarihi başlangıcının 21.03.2012 Çarşamba günü olarak belirlenmesi;

hususlarının 14.03.2012 Çarşamba günü 2011 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir
 

kap

Yükleniyor...