E-GAZETE

IEYHO-Işıklar Enerji %111 bedelli açıkladı

IEYHO-Işıklar Enerji %111 bedelli açıkladı,ıeyho neden düşüyor,ıeyho borsa,ısyho imkb,ıeyho sermaye artırım haberi

29 Mayıs 2012 Salı 12:21

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 29.05.2012
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 500.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 42.647.975,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 90.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 47.352.025,00
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 47.352.025,00
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 111,03
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 1,00
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : ---
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : ---
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0
Temettüden (TL) : 0
İç Kaynaklardan (TL) : 0
--- : 0
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : 6.madde değişikliği

   EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.05.2012 tarih ve  19 sayılı toplantısında; SPK'nın 22/04/2009 tarih ve 2009/18 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerine ilişkin duyurusu çerçevesinde ;

1) Şirket'in bilanço açığının kapatılması amacıyla 112.031.689 TL tutarındaki sermayenin en son genel kurul'dan geçmiş 31.12.2011 tarihi mali tablolarında yer alan, 63.756.238 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları ile 5.627.476 TL tutarındaki dönem zararının toplamı olan 69.383.714 TL tutarında azaltılarak sermayenin 42.647.975 TL'na indirilmesine,
2)  Sermaye azaltımı ile  eş zamanlı olarak sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içinde 47.352.025 TL tutarında (%111)  arttırılarak 90.000.000 TL'na  yükseltilmesine,
3) Bu işlemlere ilişkin olarak esas sözleşmenin 6.'ncı maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına ve işlemlerin tamamlanması için SPK'ya başvurulmasına,

4) Sermaye azaltım ve artırım kararı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarihli 26/767 sayılı İlke kararı çerçevesinde  09.01.2011 tarihinde kamuoyuna ilan edilen; Şirketin kendi hisselerini satın almasına ilişkin uygulamasının sona erdirilmesine,

Karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla

 

Yükleniyor...
Yorumlar yüklenirken lütfen bekleyiniz...