E-GAZETE

2013-9 aylık bilanço beklentisi iyi olan hisseler

Turkısh Yatıırm-9 Aylık bilanço beklentisi iyi olan şirket hisseleri

29 Eylül 2013 Pazar 10:55
Talep ve maliyet dengesinden dolayı Ulaştırma, mevsimsel etkiden dolayı Gıda ve Orman, Kağıt sektörünün ön plana çıkmasını beklemekteyiz.

    Fonlama maliyetinin artmasına karşın Kobi tabanının genişliği ile Kısmi koruma sağlaması, son düzenlemelerden karlılık açısından en az etkilenecek bankalardan olması nedeniyle Halkbank’ı, Uluslararası
rakiplerine göre iskontolu işlem görmesi, ihracatçı yapısı( gelirlerin %55’ihracattan), Güneydoğu Asya’da, özellikle Hindistan, Endonezya ve Vietnam’da büyüme fırsatlarını yakından izlemesi nedeniyle Arçelik’i listemize eklemekteyiz.

    Enka’nın 2013 ilk yarısı itibariyle 2,3 milyar Dolar tutarında ciddi bir nakit pozisyonu ki NAD’ının %20 sine oluşturmaktadır, şirketi hem kur riskinden korumakta hem de kur gelirleri elde etmesini sağlamaktadır.    Operasyonel tarafa baktığımızda da geçen yılki tek seferlik gelirin olmamasına karşılık karlılıktaki iyileşme dikkat çekerken, inşaat segmentinde gelirlerin iki katlanmış olması da diğer olumlu bir
etmen olarak karşımıza çıkmaktadır.
   
Kur, hammadde maliyetlerinin satış fiyatından daha hızlı gerilemesi ve güçlü talep etkisiyle artan kapasite kullanım oran sonuç olarak satılan malın maliyetindeki gerilemenin karlılığa olumlu katkısı, Ticari alacaklardan kaynaklanan kur farkı gelirini easa faaliyet gelirleri içinde raporlamasından dolayı artan Esas faaliyet karlılığından dolayı Ereğli’yi, Hem güçlü büyüme hikayesi, hem Sabiha gökçen havalimanı verilerinin iç hat ve dış hatta %35 ve %33 oranında artışa işaret etmesi ki burayı hub olarak kullanan Pegasus’tur, Kur ve petroldeki artışın toplam maliyetlere sınırlı %5 etkisinin olması, 2013 yılının ilk yarısında operasyonel EBITDAR’ı 57,0 mn TL’den 200 mn TL’ye ve EBITDAR marjını da %20,4’e çıkarması, destinasyon ve frekanslarda yaşanan artışla beraber Pegasus doluluk oranının % 77’den % 79.3‘e çıkarması nedeniyle Pegasus’u, Türk hava yollarının 2Ç13’de net karı artan kur giderleri ve vergi nedeniyle tahminlerin altında kalmasına rağmen, Operasyonel sonuçlarının oldukça güçlü görünmesinden dolayı THYAO’yu, Ve diğer şirketler olarak da VAKBN, DOAS, TOFAŞ, KOZAL, ISGYO’u beğenmekte ve tavsiye listemizin başına bu hisseleri koymaktayız.
   
Türk hisseleri diğer gelişmekte olan piyasalara oranla 2013 ve 2014 F/K çarpanı bakımından iskontolu işlem görmektedir. Diğer taraftan Türkiye’nin makro görünümünün de rakiplerine göre büyüme ve enflasyonda iyileşme yönünden avantajlı olduğunu düşünmekteyiz.
    Endüstri şirketlerinin 2Ç13’de kur farkından olumsuz etkilendiğini görmüştük bunun 3Ç12 mali tablolarında da devam etmesini bekliyoruz.
    Sanayii üretim verilerinin toparlanma eğiliminde olması hem ciro hem de operasyonel karlılıkta toparlanmaya neden olacaktır. Bankacılık sektöründe İlk yarıda temettü, tüketici kredileri, komisyon gelirleri artışı, kârlılığı besledi ise net faiz marjlarında daralma ağırlıklı karlılıkta yavaşlamanın devam etmesini beklemekteyiz. (İlk yarıdaki temettü, tüketici kredileri, komisyon gelirleri artışı, karlılığı beslemişti, bu etkinin yılın kalanında olmasını beklememekteyiz)
Yükleniyor...