GSRAY- Galatasaray 6 aylık bilanço rakamları

29 Ocak 2012 Pazar 16:23
Bu haber 4169 kez okundu

Galatasaray Sportif A.Ş 6 aylık bilançosunu açıkladı. Bialnço yine iç karartıyor ...

GSRAY- Galatasaray 6 aylık bilanço rakamları

GSRAY- Galatasaray 6

aylık bilanço rakamlarıGALATASARAY
  2011/06 2011/03 2010/12 2010/06
VARLIKLAR 2011-6AYLIK 2011-3 AYLIK 201012 AYLK 2010 9 AYLK
Dönen Varlıklar 61,058,697 98,325,272 81,503,279 80,041,799
Nakit ve Nakit Benzerleri 7,006,897 14,573,784 9,980,447 5,550,468
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 30,507,804 6,621,200 18,453,132 24,545,119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 288,371 24,731,921 37,565,731 27,382,037
Stoklar 11,268,539 9,139,981 8,629,986 9,511,333
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 11,987,086 43,258,386 6,873,983 13,052,842
(Ara Toplam) 61,058,697 98,325,272 81,503,279 80,041,799
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 - 0 0
Duran Varlıklar 90,677,206 175,697,949 59,519,380 196,875,302
Ticari Alacaklar 0 0 1,559,164 1,342,283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 32,396 31,992 32,501 29,445
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 10,109,722 8,248,684 8,753,618 2,099,629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 76,493,599 159,925,772 42,687,968 185,074,964
Şerefiye 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 373,846 115,224 88,858 94,856
Diğer Duran Varlıklar 3,667,643 7,376,277 6,397,271 8,234,125
TOPLAM VARLIKLAR 151,735,903 274,023,221 141,022,659 276,917,101
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 290,791,262 297,032,148 205,678,561 165,626,713
Finansal Borçlar 53,246,626 59,255,254 56,574,221 40,029,030
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Ticari Borçlar 79,954,548 82,703,574 52,577,825 45,273,179
Diğer Borçlar 76,873,115 57,673,892 51,371,482 36,618,510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 -92,968 0
Borç Karşılıkları 535,552 0 0 4,495,199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 80,181,421 97,399,428 45,248,001 39,210,795
(Ara Toplam) 290,791,262 297,032,148 205,678,561 165,626,713
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 125,018,194 129,290,645 150,738,431 117,878,162
Finansal Borçlar 74,657,101 70,479,178 101,693,882 68,691,147
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Ticari Borçlar 11,610,792 15,502,615 10,886,030 8,930,031
Diğer Borçlar 5,285,033 7,825,594 7,952,253 3,394,529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) 642,738 768,455 586,204 464,789
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 32,822,530 34,714,803 29,620,062 36,397,666
Özkaynaklar -264,073,553 -152,299,572 -215,394,333 -6,587,774
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar -264,076,849 -152,299,748 -215,391,320 -6,580,964
Ödenmiş Sermaye 2,788,084 2,788,084 2,788,084 2,788,084
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 3,827,679
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 114,307,606 0 121,903,761
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20,481,855 20,481,855 20,481,855 20,481,855
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -242,488,938 -238,589,080 -173,968,596 -86,563,557
Dönem Net Kar/Zararı -48,685,529 -55,115,892 -68,520,342 -69,018,786
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,827,679 3,827,679 3,827,679 0
Azınlık Payları 3,296 176 -3,013 -6,810
TOPLAM KAYNAKLAR 151,735,903 274,023,221 141,022,659 276,917,101
GALATASARAY
               2011 6 AYLIK BİLANÇO 3 AYLIK
Satış Gelirleri 73,559,596 21,442,851 130,957,856 60,099,492
Satışların Maliyeti (-) -97,192,402 -48,105,838 -213,971,745 -69,601,533
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -23,632,806 -26,662,987 -83,013,889 -9,502,041
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - -
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler - - - -
BRÜT KAR (ZARAR) -23,632,806 -26,662,987 -83,013,889 -9,502,041
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2,954,069 -1,434,462 -11,314,813 -4,776,130
Genel Yönetim Giderleri (-) -6,415,831 -2,383,776 -12,541,747 -5,161,387
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 33,448,369 12,812,703 18,733,408 25,472,402
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -10,219,199 -8,227,407 -43,277,119 -15,478,240
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -
FAALİYET KARI (ZARARI) -9,773,536 -25,895,929 -131,414,160 -9,445,396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2,102,138 2,074,267 34,646,360 8,953,422
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -41,292,809 -31,317,407 -61,992,807 -7,862,228
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -48,964,207 -55,139,069 -158,760,607 -8,354,202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 284,987 26,366 9,783 -14,288
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 -30,069
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 284,987 26,366 9,783 15,781
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - -
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -48,679,220 -55,112,703 -158,750,824 -8,368,490
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -48,679,220 -55,112,703 -158,750,824 -8,368,490
Azınlık Payları 6,309 3,189 870,854 867,057
Ana Ortaklık Payları -48,685,529 -55,115,892 -159,621,678 -9,235,547
Hisse Başına Kazanç -0.17 -0.20 -0.62 -0.04
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hiss

Yorum Gönder

@name x